Our team

Konstantinos Kefalas
Founder C.E.O.
Irene Kassotaki
Operations 
Nikos Xristakis
Technical department 
Ilias Kefalas
Technical department 
3D Design